ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการพระไตรปิฎกรับสมัครเจ้าหน้าที่

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2556โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
ตังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รวบรวมใบลาน และ เจ้าหน้าที่คีย์ใบลาน ทีมงานรักษามรดกธรรมแก่ชาวโลก
จำนวน 24 อัตรา


1. เจ้าหน้าที่รวบรวมพระไตรปิฎกใบลาน   จำนวน  4 อัตรา

ลักษณะงาน: ถ่ายภาพใบลานเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยปฏิบัติงานในพื้นที่ และในสำนักงาน

คุณสมบัติ
1. ชายจริง/หญิงแท้ โสด อายุ  20-25 ปี
2. จบการศึกษา ม.6– ปริญญาตรี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
5. สามารถรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ได้ (ตามสถานภาพ)2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎกใบลาน    จำนวน 20 อัตรา

ลักษณะงาน: อ่านใบลานอักษรขอมหรืออักษรธัมม์และคีย์ข้อมูลเป็นตัวอักษรโรมัน

คุณสมบัติ
1. ชายจริง/หญิงแท้ อายุไม่เกิน 40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากจบในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
4. มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้อักษรจารึกพระไตรปิฎก
5. สามารถรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ได้ (ตามสถานภาพ)

หมายเหตุ :          มีการให้การฝึกอบรมด้านอักษรจารึกพระไตรปิฎกใบลาน และทักษะในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ :โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย 

1. เจ้าหน้าที่รวบรวมพระไตรปิฎกใบลาน โทร. 090-670-2212, 084-467-9478
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎกใบลาน โทร. 085-374-1735, 083-299-1606


E-mail:     [email protected]
Website
:    www.dhammachaitipitaka.org 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล