ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครริ้วขบวนในพิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2556

 


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

รับสมัครริ้วขบวน ชาย และหญิง ในพิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ
 

 กองบริหารงานอาสาสมัคร แผนกริ้วขบวน ขอเชิญผู้มีบุญชายและหญิงที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
ในวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 เมาษยน พ.ศ. 2556

 

คุณสมบัติ
 
ชาย

1. อายุ 15-35 ปี
2. ความสูง 160-180 ซม
3. ผมสั้น ไม่ทำสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
4. มีบุคคลิกภาพดีเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
5. สามารถมาซ้อมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด


หญิง
1. อายุ 15-27 ปี
2. สูง 155-170 ซม
3. สามารถรวบผมได้ ไม่ทำสีผม
4. มีบุคคลิกภาพดีเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
5. สามารถมาซ้อมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด


อานิสงส์
1. ย่อมเข้าถึงฐานะอันสูงส่ง มียศอันสูงสุด
2. ย่อมได้รูปสมบัติสมส่วน สวยงามสง่า
3. ย่อมเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดา
4. ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย
5. ย่อมเข้าถึงพระธรรมกายอันบริสุทธิ์ ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม


 

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานอาสาสมัคร แผนกริ้วขบวน สภาธรรมกายสากล เสา โอ 22
โทร. 08-9790-9245, 08-4354-2024