ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ถนนสีลม วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2556


ตักบาตรพระ 10,000 รูป ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 

 

มหาสังฆทานใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร  ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองวิสาขบูชาโลก

ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา 05.30 น. - 07.30 น.  ณ ถนนสีลม กรุงเทพฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

โทรศัพท์  083-084-2072,  087-797-2072,  086-310-2188,  089-485-9779,  082-458-4222

 

****************************************************************************

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ...
"..ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้สักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ
ทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมด ไม่เหลือเลย

 

ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้  เมื่อให้ควมเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาแล้ว
ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว..."

 

****************************************************************************


อานิสงส์ในการตักบาตร

1.  ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเปฏิภาณ
2.  มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3.  ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4.  มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5.  ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
6.  ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7.  บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร