ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 10,000 รูป ถนนสีลม วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2556


ตักบาตรพระ 10,000 รูป ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 

 

มหาสังฆทานใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร  ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองวิสาขบูชาโลก

ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เวลา 05.30 น. - 07.30 น.  ณ ถนนสีลม กรุงเทพฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

โทรศัพท์  083-084-2072,  087-797-2072,  086-310-2188,  089-485-9779,  082-458-4222

 

****************************************************************************

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ...
"..ศาสนาพุทธนี้ อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้สักเดือนเดียว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ
ทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมด ไม่เหลือเลย

 

ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้  เมื่อให้ควมเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาแล้ว
ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว..."

 

****************************************************************************


อานิสงส์ในการตักบาตร

1.  ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเปฏิภาณ
2.  มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
3.  ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
4.  มีสติปัญญาและผิวพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
5.  ไม่พลัดพรากจากของรัก มีความสุขในทุกสถาน
6.  ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
7.  บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล