ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ฉบับภาษาเยอรมันครั้งแรกของโลก

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2556

 

ครั้งแรกของโลก สู่การจัดพิมพ์ หนังสือสวดมนต์ ฉบับภาษาเยอรมัน

ซึ่งได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงห์สามเณรและบุคคลทั่วไป
รวมทั้งงวิธีการนั่งสมาธิ เป็นภาษาเยอรมัน เพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โซนภาษาเยอรมัน 3 ประเทศ กว่า 10 ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย

ดังนั้น ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ฉบับภาษาเยอมัน
สำหรับผู้ร่วมบุญตั้งแต่เจ้าภาพกองทุนขึ้นไป สามารถจากรึกชื่อในหนังสือสวดมนต์ ฉบับภาษาเยอรมัน
หมดเขตส่งรายชื่อ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ โทรศัพท์  081-561-5740,  081-732-1103

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร