ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

จัดพิมพ์หนังสือ เปิดปมปริศนา ตอบปัญหาเรื่องความเชื่อ

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2556

เปิดปมปริศนา ตอบปัญหาเรื่องความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย แก้กรรม

 

จัดพิมพ์หนังสือ เปิดปมปริศนา ตอบปัญหาเรื่องความเชื่อ

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

เปิดปมปริศนา ตอบปัญหาเรื่องความเชื่อ โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ


หนังสือที่รวบรวมธรรมเทศนา จากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและการแก้กรรม

ส่งรายชื่อจากรึกหลังหนังสือได้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556
รับหนังสือในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานภาคที่สังกัด,
กองรับบริจาคห้องขันติ อาคารสำนักงานใหญ่,
ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกายสากล,
โทรศัพท์ 088-072-7273,  089-672-0039