ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 3,000 รูป จ.สระบุรี

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2556

ตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรสระบุรี

ภาพ : พิธีตักบาตรดอกไม้ และข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 3,000 รูป ปี พ.ศ. 2555

 

ตักบาตรดอกไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 3,000 รูป จ.สระบุรี

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว พิธีตักบาตรดอกไม้ หรือดอกเข้าพรรษา จ.สระบุรี
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมตักบาตรดอกไม้ และข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 3,000 รูป
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 น.
ณ บริเวณถนนสายคู่หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 088-088-2316, 089-787-4542

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล