ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์, สวนป่าหิมวันต์, เวิลด์พีซ วัลเล่ย์ เดือนสิงหาคม

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2556

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ดอกไม้บาน ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมพักกาย พักใจ หยุดนิ่งภายใน เพื่อค้นพบความสุขง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
ในสถานที่อันเป็นสัปปายะ เหมาะแก่การเข้าถึงธรรม ทั้ง 3 แห่ง 

 

ปฏิบัติธรรมพนาวัฒน์

สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 441     ระหว่างวันที่   14 - 20 ก.ค. 2556

รุ่นที่ 442     ระหว่างวันที่   11 - 17 ส.ค. 2556

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 18.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 16.30 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05.30 น.

 

ปฏิบัติธีรรมภูเรือ

 สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย

รุ่นที่ 470     ระหว่างวันที่   14 - 20 ก.ค. 2556
รุ่นที่ 471     ระหว่างวันที่   11 - 17 ส.ค. 2556
รุ่นที่ 472     ระหว่างวันที่   18 - 24 ส.ค. 2556

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 12.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 13.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 10.00 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 19.00 น.
 

World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 48     ระหว่างวันที่   11 - 16 ส.ค. 2556
รุ่นที่ 49     ระหว่างวันที่   18 - 23 ส.ค. 2556

การเดินทางไป  วันอาทิตย์ ลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริเวณช้างเอราวัณ
                รถออกเวลา 17.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที 
การเดินทางกลับ   วันศุกร์ ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 17.30 น.
 

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์   083-540-4636,   083-540-4638   และ   02-831-1130 ถึง 3 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล