ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

งานบุญใหญ่และกำหนดการวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

วันสมาธิโลก มุทิตาสักการะ ปธ 9

 

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่  ๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ และ “วันสมาธิโลก”
พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ปีที่ ๒๖
พิธีมอบ โล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

*********************************************************************************************

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม “วันสมาธิโลก” / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.      คณะสงฆ์นำสาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น.                      พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                                   - นำบูชาพระรัตนตรัย
                                   - นำนั่งสมาธิ “วันสมาธิโลก”
                                   - นำบูชาข้าวพระ
๑๑.๐๐ น.                      ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น.                     เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย / พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก
พิธีมอบ โล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์  ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / รับถวายปัจจัยและ กล่าวให้โอวาท

๑๒.๒๐ – ๑๓.๒๐ น.      รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
๑๓.๒๐ น.                     คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์บท “สรรเสริญคุณพระธรรมกาย”
๑๒.๔๕ – ๑๓.๒๕ น.    คณะพระสังฆาธิการ ๓,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เข้าประจำพื้นที่นั่ง
๑๓.๓๐ น.                     พระเทพญาณมหามุนี เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ห้องแก้วสารพัดนึก
๑๓.๓๕ - ๑๓.๔๐ น.      ริ้วขบวนอัญเชิญ “โล่เกียรติยศ” จำนวน ๗ โล่ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 
๑๓.๔๐ - ๑๓.๔๕ น.      พระภิกษุ เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๖๓ รูป เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี


พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก
๑๓.๔๕ น.                 - พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๗
                                   รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                                 - จุดธูป-เทียน / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๓.๕๐ น.                   ผู้แทนกล่าวถวายรายงาน แด่ประธานสงฆ์
๑๔.๐๐ น.                   ผู้แทน ป.ธ.๙ ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์
                                 - พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ มอบพัดรองและผ้าไตร
                                   แก่พระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จำนวน ๖๕ รูป
                                   พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์
๑๔.๑๐ น.                   ผู้แทน ป.ธ.๙ กล่าว “สุนทรพจน์ระดับโลก
๑๔.๒๐ น.                   ผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจ

พิธีมอบ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
๑๔.๔๐ น.                  - ริ้วขบวนเกียรติยศสามเณร จำนวน ๔๘ ท่าน พร้อมด้วยผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ
                                    และทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ จำนวน ๗ รูป  เดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
๑๔.๔๕ น.                 - พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ มอบ “โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
                                    แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น”
                                    พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท

พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์  ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ
พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๕.๑๕ น.                   เจ้าภาพผู้มีบุญ แปรแถวเข้าประจำพื้นที่ เพื่อเตรียมถวายปัจจัยไทยธรรม
๑๕.๒๐ น.                   ผู้แทนกล่าวอัญเชิญเทวดา และนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                                 - พระเทพญาณมหามุนี และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ๖ รูป น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                                   แด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                 - เจ้าภาพผู้มีบุญ ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่ ประธานสงฆ์, พระเถรานุเถระ, พระภิกษุ
                                   ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค, คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                   และคณะสงฆ์ ๓,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ
                                   พระเทพญาณมหามุนี กล่าวขอบคุณ ประธานสงฆ์ และพระมหาเถรานุเถระที่มาร่วมงาน
                                   คณะสงฆ์ให้พร
                                   ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย

๑๕.๔๕ น.                    เสร็จพิธีมุทิตาสักการะฯ / ประธานสงฆ์ และคณะพระเถรานุเถระ เดินทางกลับ

นำนั่งสมาธิ / พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ / รับถวายปัจจัย / กล่าวให้โอวาท

๑๖.๐๐ น.                      พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
                                   - นำนั่งสมาธิ  
                                   - มอบปัจจัยช่วยเหลือครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                   - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ กับคณะครู ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                   - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
                                   - กล่าวให้โอวาท
                                   - นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๖.๓๐ น.                      เสร็จพิธี                

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

๑๘.๐๐ น.                      สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๙.๐๐ น.                      สาธุชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร