ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระวันแม่ 777 รูป ณ ลานคลองหลวงเมืองใหม่ จ.ปทุมธานี

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

ตักบาตรวันแม่ ตักบาตรคลองหลวง

 

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างมหาทานบารมี เนื่องในเทศกาลวันแม่ 

ในพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 777 รูป และปล่อยนก 777 ตัว

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 – 08.00 น.

ณ ลานคลองหลวงเมืองใหม่ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 081-498-8230 และ 087-177-2557