ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ วันธรรมชัย

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2556

กองทุนพระภิกษุอาพาธ วันธรรมชัย

 

วันเกิดวันตายมีได้วันเดียว  แต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
การดูแลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ  นอกจากจะบำบัดรักษาโรค
ทำให้พระภิกษุ-สามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้ว  
ยังมีอานิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า  ที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ทุเลาลง 

พระภิกษุ-สามเณร   ผู้ปรารถนาความหลุดพ้น   ก็ต้องอาศัยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
รองรับการบำเพ็ญสมณธรรม  เพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย   ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเรา 
ขอให้ปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิด 

จึงขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่าน
ร่วมสร้างบุญใหญ่ ในโครงการถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ – สามเณรอาพาธ
บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี   เนื่องในวันธรรมชัย

 ซึ่งพิธีถวายกองทุนในครั้งนี้  จะจัดขึ้นในวันอังคาร  ที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    เวลา   ๑๐.๐๐  น.   
ณ หน้ารัตนบัลลังก์  สภาธรรมกายสากล    วัดพระธรรมกาย 

                   

  ร่วมเป็นเจ้าของบุญอจินไตย    ในกองทุนกิติมศักดิ์    กองทุนกิติมเสริม  กองทุนกิติมสุข  และกองทุนกิติมใส  

 ให้บุญใหญ่ของการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์    ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยาย   หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด
หมายเลขโทรศัพท์   ๐๘๓-๕๔๐-๕๐๐๖    และ  ๐๘๒-๗๐๐-๖๔๒๐

 

 

 

 

 

 

วั

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล