ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ 10 ตุลาคม 2556

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2556

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

กำหนดการ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๖
วันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี

ภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

๐๖.๔๐ พิธีตักบาตร
๐๘.๓๐ เสร็จพิธี

ภาคสาย - บ่าย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

๐๙.๓๐ ปฏิบัติธรรม และพิธีบูชาข้าวพระ
๑๑.๐๐ กล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อหลวงปู่ฯ และภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
๑๑.๑๕ เสร็จพิธี 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

๑๓.๓๐ พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ มาถึง ห้องแก้วสารพัดนึก
           - กล่าวเชิญเจ้าภาพจุดเทียนใจฯ
           - เจ้าภาพจุดเทียนใจฯ
           - นำนั่งสมาธิ  
           - นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
๑๔.๒๐ รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / ให้โอวาท
๑๔.๔๐ เจ้าภาพเดินทางไปหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

พิธีหล่อรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

๑๕.๐๐ พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ มาถึง ศูนย์กลางพิธี รัตนบัลลังก์
           - นำนั่งสมาธิ
           - นำอธิษฐานจิตหล่อรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

           - ประธานสงฆ์ส่งมอบพานมหาสุวรรณนิธิให้ พระภาวนาวิริยคุณ พระภาวนาวิริยคุณส่งต่อพระเถระ ๒ รูป

           - คณะสงฆ์ และคณะเจ้าภาพ แปรแถว ๒ แถว สู่แนวกลาง ส่งต่อพาน มหาสุวรรณนิธิจนถึงแท่นหล่อ  

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

           - คณะสงฆ์และเจ้าภาพแปรแถวกลับเข้าสู่ที่นั่ง
           
- คณะเจ้าภาพหย่อนมหาสุวรรณนิธิ 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ 7 10 ตุลาคม 2556

           - พิธีเทน้ำโลหะลงในเบ้าหล่อ 
๑๕.๔๕ นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
๑๖.๐๐  เสร็จพิธี 

           คณะสงฆ์มอบเหรียญที่ระลึก และเมล็ดพันธุ์ดอกดาวรวย  แก่สาธุชนที่มาร่วมงาน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร