ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากล “สำหรับครอบครัว”

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2556

 

หากคุณคือ คนที่อยากจะให้ครอบครัวมีความสุข

สามารถปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับทุกคนในครอบครัวได้ และเพิ่มพูนความสุขให้กับทุกคนๆได้ 

      ครั้งแรก... กับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสำหรับครอบครัว”

     โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่งท่านจะได้มอบมรดกธรรมอันทรงคุณค่า(ความดีพื้นฐานสากล5ประการ) ที่ได้ใช้เวลาค้นตลอด 37 ปี นำมาถ่ายทอดเป็นพิเศษ ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีให้กับบุคคลพิเศษ 

      คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 25-60 ปี

- เคยผ่านหลักสูตรโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

     เข้าร่วมโครงการ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี 

(รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่าน / รุ่น)

รุ่น 1  วันที่ 15 18 ตุลาคม 56

รุ่น 2  วันที่ 22 25 ตุลาคม 56

รุ่น 3  วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  56

รุ่น 4  วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน  56

รุ่น 5  วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน  56

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 08-9456-2573

08-1657-0837

หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา N26

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล