ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตา

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2556

มุทิตาพระมหาเถระ 145 รูป

 

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตา
 
พระมหาเถระ 40 รูป และพระเถระ 105 รูป  (ปี พ.ศ. 2556)
ของวัดพระธรรมกาย รวม 145 รูป
... ในวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 หลังพิธีกรานกฐิน
เวลาประมาณ 18.30 น. ณ บริเวณข้างอุโบสถ
 
โทร. 083-763-8283, 083-540-6302
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล