ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Inspiration Camp ค่ายอบรมสมาธิภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2556

 

                         

 

                                Inspiration Camp

     (ค่ายอบรมสมาธิภาษาอังกฤษ7-10วัน)  สำหรับนิสิตนักศึกษานักกิจกรรมชาวไทยและนานาชาติ (กำลังศึกษาอยู่หรือจบแล้ว) อายุ 18-30 ปี

-   เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในชีวิต โดยวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นซึ่งง่ายและมีประสิทธิภาพ

-   ช่วยพัฒนาความจำ-ระบบความคิด ช่วยรักษาอารมณ์ดีๆให้มั่นคงขึ้น ในความเป็นอยู่ที่อบอุ่นและเรียบง่าย

-   ฝึกตัวด้วยการรักษาศีล 8 ตลอดการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

-   ได้ร่วมกิจกรรมสันติภาพโดยการชักชวนชาวต่างชาติให้มาปฏิบัติธรรมพบกับมิตรภาพนานาชาติที่น่าประทับใจแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น

 

*******************************************

 

                                             

                 Smart Camp

   (ค่ายอบรมสมาธิภาษาอังกฤษ 3 วัน ) สำหรับนิสิตนักศึกษาไทยและนานาชาติ (กำลังศึกษาอยู่หรือจบแล้ว)  ซึ่งสนใจการทำกิจกรรมนักศึกษา มีอายุ 18-30 ปี มาเรียนรู้สมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการใช้ในชีวิตประจำวัน

-   ฝึกตัวด้วยการรักษาศีล8ตลอดการอบรม และพัฒนาทักษะการพูด-ฟังภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติ โดยจะได้สนทนากับชาวต่างชาติในการอบรม ในบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นและเป็นกันเอง

 

                         ****************************************  

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร