ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ปฏิบัติธรรมอาสาสมัคร 3 วัน รุ่นสุดท้ายของปี 56

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2556

                  

 

         ปฏิบัติธรรมอาสาสมัคร 3 วัน รุ่นสุดท้ายของปี 56

                -  จัดวันที่ 20-22 ธ.ค. 56 ​   

                -  สำหรับอาสาสมัคร สถิติ 5 ครั้งขึ้นไป อายุ 15-60 ปี  

                -  ร่วมบุญ 300 บาท รถบัสแอร์ อาหารจัดเต็ม  

                -  @World Peace Valley เขาใหญ่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เสา p 21 สภาธรรมกายสากล เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล