ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมมุทิตาสักการะ พระภาวนาวิริยคุณ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2556

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
เลื่อนสมณะศักดิ์ให้ พระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาจารย์ วิ.
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลา 21.00 น.

 

21.00 น.    คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรพร้อมกัน ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


21.30 น.    อัญเชิญผ้าไตร สัญญาบัตร พัดยศ เข้าสู่อุโบสถวัดพระธรรมกาย
                 - พระราชภาวนาจารย์ วิ. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
                 - อาราธนาศีล / สาธุชนรับศีล
                 - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์
                   เป็นพระราชาคณะชั้นราช
                 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 13 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
                 - พิธีกรอาราธนาพระราชภาวนาจารย์ วิ. ถวายสักการะแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ และ พระ                     เทพรัตนสุธี
                 - พระราชภาวนาจารย์ วิ. ถวายสักการะแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
                   เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ และ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัด                    เขียนเขต
                 - ตัวแทนเจ้าภาพถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
                 - พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
                   กล่าวสัมโมทนียกถา
                 - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 13 รูป อนุโมทนา
                 - พระราชภาวนาจารย์ วิ. เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติ กรวดน้ำรับพร
                 - พระราชภาวนาจารย์ วิ. ส่งประธานสงฆ์และคณะสงฆ์
                 - พระราชภาวนาจารย์ วิ. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
                 - เจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติแสดงมุทิตาสักการะ แด่ พระราชภาวนาจารย์ วิ.
                 -
เสร็จพิธี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร