ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญตักบาตร พระ 2,700 รูป จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2556

ขอเรียนเชิญตักบาตร พระ 2,700 รูป จังหวัดมหาสารคาม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ


 

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556

                                    ณ ถนนนครสวรรค์ (หน้าศาลลากลางเก่า ถึงโรงเรียนสารคามพิทยาคม)

                                                               จังหวัดมหาสารคาม เวลา 06.00 - 08.30 น.

 
บุญ คือ เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในภพนี้และภพหน้า
 
      การจัดงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร 2,700 รูป เป็นมหาสังฆทานนี้ ถือเป็นการสร้างความสามัคคีของบ้าน วัดและโรงเรียน (บวร) ของจังหวัดมหาสารคาม ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตามและเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองของเราที่สำคัญยังได้รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือ
323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ และ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย


ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร
   - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
   - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
   - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
   - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
   - งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
   - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
   - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

สนับสนุนโดย : หน่วยงานภาครัฐ , เอกชน , ทหาร , ตำรวจ , และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์ : 081-4002314 , 081-5447711 , 081-9398088 , 086-8608876
 

โบว์ชัวตักบาตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล