ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธี ถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 2557

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2557

เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธี

ถวายโคมมาฆประทีป ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 2557

 

 

 

อานิสงส์ :: การถวายโคมมาฆประทีป::

ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
เป็นผู้ที่มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ไม่มีอะไรสามารถทำอันตรายดวงตาได้
เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบานมีรัศมีกายสว่างไสว
มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณว่องไว
แตกฉานในสรรพวิชชา ทั้งทางโลก และทางธรรม
ย่อมไม่เกิดในทุคติ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม
บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

โปรดแต่งกายสุภาพ และสวมชุดขาวมาร่วมงานด้วย เพื่อความเป็นระเบีบบเรียบร้อย อีกทั้งยังจิตใจของผู้สวมใส่ให้บริสุทธิ์..

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร