ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 22 เม.ย.57

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2557

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์

มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 22 เม.ย.57
 

 

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

 

 

 

“ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย”
      จากคำกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า คุณยายมีคุณูปการอย่างสูงสุดต่อวัดพระธรรมกายและลูกหลาน จำนวนนับล้าน ๆ
ที่ต่างหลั่งไหลตามมาสร้างบุญสร้างบารมีจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน

 

“ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย”

      จากคำกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าคุณยายมีคุณูปการอย่างสูงสุดต่อวัดพระธรรมกายและลูกหลานจำนวนนับล้านๆ ที่ต่างหลั่งไหลตามมาสร้างบุญสร้างบารมีจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน


      คุณยายท่านเป็นคนทำอะไรทำจริง อย่างในสมัยที่ทำวิชชาอยู่กับหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยความเป็นคนจริงและรักการปฏิบัติธรรมนี้เอง ทำให้คุณยายถูกยกย่องจากหลวงปู่ว่า “เป็นหนึ่งไม่มีสอง” ในเรื่องความแม่นยำของญาณทัสสนะ อีกทั้งบั้นปลายชีวิตในช่วงวัย 61 ปีของท่าน ซึ่งเป็นวัยที่หลายคนต้องพัก แต่คุณยายไม่เคยหยุดพัก จนวัยล่วงเลยมาถึง 91 ปี เพราะท่านมีงานอันใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนาที่ต้องทำตลอดเวลา คือ การสร้างวัด ซึ่งวัดที่ท่านสร้างก็ไม่ได้สร้างเพียงเพื่อให้คนจำนวนหนึ่งมาทำบุญเท่านั้น แต่ท่านปรารถนาที่จะสร้างให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก


      โดยมุ่งมั่นว่า “จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี” มองภายนอก คุณยายเป็นเพียงหญิงชาวนาที่ไม่รู้หนังสือ แต่ด้วยคุณธรรมและความบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่เหนือธรรมดา ทำให้ท่านสามารถทำสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดได้สำเร็จ คือ การให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์สาขาแผ่ขยายไปถึง 131 แห่งทั่วโลก


     ในปี พ.ศ. 2557 นี้ ถ้าคุณยายยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะมีอายุครบ 105 ปี และภายในปีเดียวกันนี้เองก็ตรงกับวาระที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) อายุครบ 70 ปี ในวันคุ้มครองโลก


    ดังนั้น พระเทพญาณมหามุนีพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงร่วมใจน้อมบูชาธรรมท่าน ด้วยการหล่อรูปเหมือนคุณยายด้วยทองคำบริสุทธิ์ โดยมีขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 196 ไร่ ภายในวัดพระธรรมกาย


      การหล่อรูปเหมือนท่านเป็นทองคำแท้ทั้งองค์เช่นนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูอย่างสูงสุดที่เหล่าศิษยานุศิษย์มีต่อท่าน เพื่อหวังจะให้รูปหล่อนี้เป็นตัวแทนของท่าน ราวกับท่านยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่าน อีกทั้งยังเป็นการให้ลูกหลานที่จะตามมาในกาลภายหลังได้รับรู้ถึงคุณธรรม คุณวิเศษ และนำท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


 แทบทุกคนที่มากราบ หรือมานั่งสมาธิ(Meditation)ต่อหน้ารูปหล่อทองคำของคุณยาย จะรู้สึกราวกับว่า
 เหมือนได้มานั่งอยู่กับท่านจริง ๆ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต แล้วท่านได้สอนเป็นการส่วนตัว
 แม้คนไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อน ก็จะสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่
 สัมผัสถึงพลังอันสงบนิ่ง จนจิตดิ่งเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่าย
 ด้วยบารมีธรรมของท่านและวิชชาธรรมกาย

 

อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำจากพระไตรปิฎก


      1. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ
 
      2. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายอาสนะแก้วผลึกที่ฉาบทาด้วย ทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่ประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ (ภพชาติในอดีต) ได้ไปเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง 100 โยชน์ ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มากมีรัตนะ 8 ประการ สว่างโชติช่วงทั้งกลางวันกลางคืนประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นเวลาที่ยาวนาน

     3. ด้วยอานิสงส์ที่ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 ใบ ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐีที่รวยที่สุดในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง 80 ศอก เกิดขึ้นหลังบ้าน

     4. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายบัลลังก์ทอง 1 แสนตัว แด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรับรองภิกษุถึง 1 แสนรูป ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของพระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

     5. ด้วยอานิสงส์ที่ปลดเครื่องประดับทองคำจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐ ทองคำเพื่อสร้างเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ยาวนานถึง 1 กัป มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา

     6. ด้วยอานิสงส์จากการถวายแผ่นอิฐทองคำ สร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกาปิลานีเถรี ที่มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วมให้กลับกลายเป็นมีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย และมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี ผู้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม

 


 พิธีภาคเช้า

08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายทองคำ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน รับประทานอาหารกลางวัน


 พิธีภาคบ่าย

13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.05 น. พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด

 พิธีภาคเย็น

16.00 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
17.00 น. เสร็จพิธี / รับเหรียญที่ระลึก


 ขอเชิญผู้ไปร่วมงานแต่งชุดขาว ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน  (เสื้อขาว กางเกง กระโปรง หรือผ้าถุงขาว)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร. 02-831-1000

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล