ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

มหาสังฆทานของแผ่นดิน วันคุ้มครองโลก

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2557

มหาสังฆทานของแผ่นดิน


 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ทั่วประเทศ
 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


ทัสสนานุตตริยะ
เป็นการเห็นอันประเสริฐ

 การที่เราจะเห็นนักบวชพร้อมกันทีเดียว 30,000 วัด เกือบแสนรูป
 และมีโอกาสถวายสังฆทานกับท่านทุกวัดนั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง

 

 

วันคุ้มครองโลก


มหาสังฆทานของแผ่นดินวันคุ้มครองโลก

      ใน “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 นี้ ทางวัดพระธรรมกายนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการจำนวน 30,000 วัดจากทั่วประเทศ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต ซึ่งใน 30,000 วัดนี้ยังรวมถึงพระภิกษุ 323 วัด จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้รับความยากลำบากในเรื่องการขบฉัน ขาดแคลนภัตตาหาร ปัจจัยและยารักษาโรค เพราะบางวัดต้องงดบิณฑบาต ซึ่งหากไม่ใช่เพราะท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และอุดมการณ์เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านคงย้ายวัด หรือเปลี่ยนเพศภาวะไปแล้ว แต่ตรงกันข้าม ท่านกลับมุ่งมั่นหยัดสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนภาคใต้เอาไว้อย่างเหนียวแน่น

      ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ซึ่งหาได้ยากที่ใครจะทำได้เช่นนี้ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ จะนิ่งดูดายปล่อยให้ท่านสู้อยู่เพียงลำพังได้อย่างไร เพราะเราคงไม่อยากให้แสงธรรมดับหายไปจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นเราควรช่วยกันสนับสนุนให้ท่านได้เป็นกำลังสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานที่สุด

      และที่สำคัญ…ใน 30,000 วัด ที่คณะพระภิกษุเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนั้น มีวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดปัจจัยสนับสนุนงานด้านพระศาสนาอีกมาก เพราะถึงแม้ว่าเราจะใจบุญเพียงใดถ้าจะให้เดินทางไปทำบุญให้ครบทุกวัดทั่วประเทศ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สมมุติว่าไปวันละวัด เราต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยถึง 30,000 วันอย่างต่อเนื่อง หรือมากกว่านั้น อีกทั้งบางวัดอยู่ถิ่นทุรกันดาร ต้องเดินทางไปด้วยความยากลำบาก ต้องเสี่ยงภัย เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมาย

      แต่วันนี้ เราไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยอีกทั้งไม่ต้องลำบากเดินทางยาวนานหลายหมื่นวันเพราะท่านจะมาพร้อมกันที่นี่ เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราภายในวันเดียว

      โอกาสที่จะสร้างมหากุศลใหญ่มาถึงแล้ว ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของเรามีคุณค่าอย่างยิ่งกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนามาก เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่พระภิกษุที่มากถึง 30,000 วัดทั่วประเทศ จะมารวมตัวกันเช่นนี้ ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียว เป็น ทัสสนานุตตริยะ เป็นการเห็นอันประเสริฐ เพราะการที่เราจะเห็นนักบวชพร้อมกันทีเดียว 30,000 วัด เกือบแสนรูป และมีโอกาสถวายสังฆทานกับท่านทุกวัดนั้น เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง และเมื่อเราได้ถวายแล้ว ภาพนี้จะไปปรากฏขึ้นในทุกขณะจิตที่เราระลึกถึง แม้กระทั่งบั้นปลายชีวิตที่เรามีเวลาเพียงน้อยนิดในการนึกถึงบุญ เราก็จะสามารถใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนึกได้เลยว่า ครั้งหนึ่งเคยถวายสังฆทานกับพระถึง 30,000 วัด แล้วภาพนี้จะกลายเป็นเครื่องปลื้มใจทำให้บุญใหญ่เกิดขึ้นกับเราตลอดจนบรรพบุรุษทั้งหลายที่เราได้อุทิศผลบุญไปให้

 

 

กำหนดการวันคุ้มครองโลก
 วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

 

พิธีภาคเช้า


08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน / รับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีภาคบ่าย


13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.05 น. พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด

 

พิธีภาคเย็น


16.00 น. ปฏิบัติธรรม

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


17.00. เสร็จพิธี / รับเหรียญที่ระลึก

 

 

อานิสงสการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว
2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกาย สุขใจอยู่เป็นนิจ
4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลัง มีเรี่ยวแรง
5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
6. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมบัติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
7. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
8. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
9. ทำให้บรรลุมรรค ผล นิพพาน และไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย


 ฯลฯ


สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ
 พระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชา
 เป็นเนื้อนาบุญของโลก
 ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
(พุทธพจน์)

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล