ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 12

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2557

 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 12

International Dhammadayada Ordination

Program2014 Schedule


April 5th - May 4th, 2014 and
uly 6th - August 4th, 2014


พิธีตัดปอยผม 10 เมษายน พ.ศ.2557

 

 

       สำนักต่างประเทศธรรมทายาทนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 400 คน จากกว่า 35ประเทศทั่วโลก แต่ละประเทสมีผู้เข้าร่วมสนใจโครงการอุปสมบท และอยู่ต่อเพื่อศึกษาสาธุชน ทั้งหลายที่เห็นชาวต่างตื่นตัว เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีธรรทายาทนานาชาติที่ศึกษาธรรมะที่วัดพระธรรมกายจำนวนกว่า 30 รูป จาก 20 ประเทศ (กัมพูชา, จีน,สาธารณรัฐคองโก, ไต้หวัน,เนปาล, เบลเยี่ยม, บังกลาเทศ, มองโกเลีย, พม่า, ลาว, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, ศรีลังกา, อเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์,อังกฤษ, ออสเตรเลีย, อิตาลี, อินเดีย)

 

    เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายขององค์ประธานในการขยายโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นธรรมทายาท เพื่อมาศึกษาธรรมะ เรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องฝึกสมาธิ(Meditation)(Meditation)และวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธีมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมาทางกองอบรมธรรมายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ จึงจัดให้มีโครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติขึ้นเป็นประจำเกือบทุกเดือน เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาทที่จะไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากล

  


    ธรรมทายาทนานาชาติสามารถอยู่ต่อหลังจากการอบรม (หากผ่านการประเมิน) และเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ปรับระดับการศึกษาพื้นฐาน ฝึกสวดมนต์ เรียนธรรมะและศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่ไปกับการฝึกตัวอย่างเข้มข้น  ผ่านบทฝึกพระแท้ของทางวัด เพื่อจะได้บุคลากรศาสนาที่มีคุณภาพ เป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกต่อไป
  

 

 

คุณสมบัติ

 

1. เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20-55 ปี

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

3. สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ

4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่รับประทานอาหารมังสวิรัติ

5. ไม่มีภาระที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ระหว่างการอบรม 

 


สิ่งที่ต้องเตรียม

 

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. ค่าลงทะเบียน

4. ยาประจำดัว

 

 


 

การสมัคร
สมัครออนไลน์ได้ที่ : www.ordinationthai.org

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ กองอบรมอบรมธรรมทายาทนานาชาติ

สํานักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย หรือทุกวันอาทิตย์ สภาธรรมกายสากล

โทรศัพท์ : 081 - 448-3548 , 081 - 619-8708

Email : [email protected]

 

 

 

 

 

 

IDOP – 70th Year Phrathepyanmahamuni Schedule


Training Period                                           5th April – 4th May 2014

Days                                                           30 Days

Languages                                                 ENG

Registration                                                5th April 2014

Hair Clipping Ceremony                             10th April 2014

Ordination Practice                                    13 – 16th April 2014

Ordination Rehearsal                                17th April 2014

Ordination Day                                          19th April 2014

Alms Offering For New Monk Celebration  20th April 2014

Meditation At Retreat Site                          23 – 3rd April 2014

Return To Dhammakaya Temple               2nd May 2014

Program End                                              4th May 2014

 

 

 


IDOP #12 Schedule


Training Period                6th July – 4th August 2014

Days                                30 Days

Languages                      ENG/CHI

Last day of Registration  1st July 2014

Registration                     6th July 2014

Hair Shaving Ceremony  10th July 2014

Ordination Day                19th July 2014

Program End                    4th August 2014

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร