ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.เมือง จ. ระยอง วันที่ 23 ก.พ. 2557

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2557

 

ตักบาตรพระ 1,111 รูป  อ.เมือง จ. ระยอง

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 06.00น.

ณ ถนนสุขุมวิท  ตรงข้ามปั้ม ปตท. เยื้องโลตัส

อ.เมือง จ.ระยอง

 

 

 

ถวายสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 1,111 รูป  อ.เมือง จ. ระยอง  วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 06.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท  ตรงข้ามปั้ม ปตท. เยื้องโลตัส อ.เมือง จ.ระยอง

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

 อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

สอบถามรายละเอียด  โทร. 083-540-7885 , 083-540-6455 , 083-540-4910

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล