ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ประจำปี 2557 จ.แพร่ วันที่ 9-15 มี.ค. 2557

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2557

 

 

 

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ

เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ


งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุุงหลวง ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 (วันขึ้น 9 ค่ำ ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ)
ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่


         ด้วยองค์พระธาตุช่อแฮ  ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์  คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่
เป็นโบราณสถานที่ครวแก่การศึกษา  จังหวัดแพร่  ได้ส่งเสริมสนับสนุนการ  จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  โดยคณะสงฆ์จังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่ หน่วยงานนราชการ  เอกชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลช่อแฮ  ประชาชนชาวจังหวัดแพร่  และวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง  จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ในปี พ.ศ. 2557 นี้  ซึ่งเป็นปีพิเศษ  โดยเวลาจัทรคติ  และเวลาสุริยคติ ตรงกันคือ   ตรงกับวันที่ 9 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557  รวม 7 วัน 7 คืน  เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ  นมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ  พระธาตุจำลองอีก 11 ราศี  ปิดทองพระเจดีย์พระธาตุช่อแฮจำลอง  พระเจ้าทันใจ  หลวงพ่อช่อแฮ   พระพุทธเจดีย์โกไสย์  พระสิงห์ 1 ช่อแฮ  พระนาคปรก  พระเจ้านอน  พระเสี่ยงทาย  พระพุทธรัชมงคลอุบลบพิตร  พระพุทธธรรมจักร  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  ถวายสังฆทาน  ตักบาตรประจำวันเกิด  ปีเกิด  บูชาเทียนวันเกิด  รับโชค  สะเดาะเคาระห์  บูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ  รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์  และด้านมงคลผูกข้อมือ  จากพระมหาเถราจารย์
         โอกาสนี้  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ได้ไปร่วมทำบุญ  สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  ในครั้งนี้ด้วย  และทางวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง   ได้จัดพิธีทำบุญกตัญญูคุณบูรพาจารย์ที่มีอุปการคุณ ต่อวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารมหลวง และจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัว
          ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุช่อแฮ หลวงพ่อช่อแฮ  พระเจ้าทันใจ พระพุทธเจดีย์โกไสย์  พระสิงห์ 1 ช่อแฮ พระนาคปรก  พระเจ้านอน  พระเสี่ยงทาย  พระพุทธรัชมงคลอุบลบพิตร  พระพุทธธรรมจักร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงผลานิสงฆ์แห่งการฟังเทศน์   มหาชาติและการทำบุญครั้งนี้  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกาย สุขใจมีความเจริญ  ในทุกๆ ด้าน ปราถนาสิ่งใดให้สมดั่งใจปราถนา ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 3ใต้ เดือน 5 เหนือ)
       16.09 น.   พิธีบวงสรวง และเจริญพุทธมนต์ เป้าหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม
วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4ใต้ เดือน 6 เหนือ)
        08.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ
        09.39 น. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม
        18.39 น. พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคล
วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ)
         08.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบท
วันพุทธที่ 5 มีนาคม 2557 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ)
         08.00 น. พิธีเลี้ยงเจ้าพ่อขุนลัวะอ้ายก้อม
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ)
         07.30 น. พิธีถวายบาตร ตานตุง และเจดีย์ทรราย อุทิศถวายแด่บูรพาจารย์
         15.30 น. พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ) 
         14.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2557
วันที่ 10,12,14 มีนาคม 2557 (ขึ้น 10 ค่ำ, ขึ้น 12 ค่ำ, ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ)
          13.30 น. พิธีทำบุญกตัญญูบูชาคุณบูรพาจารย์ ทักษิณานุปทาน
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ) 
          07.09 น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
          23.00 น. พิธิปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ  เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2557

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง  กองงานเลขานุการวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

 โทร. 054-599-209 , 09-0759-7012


         

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล