ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมพับกระดาษทิชชู่ ณ หอฉันยายฯ

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2557

 

 ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมพับกระดาษทิชชู่ * 

ในวันจันทร์ ที่ 10-22 มี.ค. 2557 เวลา 12.30-18.00 น. 

ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ (หรือจนกว่าจะครบยอด)  

 เพื่อเป็นอุปกรณ์การฉันภัตตาหารให้กับพระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ

                     ในงานวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย. 2557                      

 

 อานิสงส์ 

1. ผู้ถวายของประณีต ย่อมได้รับของประณีต ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
2. ได้บริวารสมบัติ ชีวิตจะพรั่งพร้อมไปด้วยหมู่คณะบริวาร มีแต่คนอาสาที่จะช่วยเหลือ
3. มีอายุ วรรณะ ผิวพรรณผ่องใส หน้าอ่อนกว่าวัย
4. ทำให้สบายตา สบายใจ เวลานั่งสมาธิ สามารถตรึกระลึกนึกถึงองค์พระไวัที่ศูนย์กลาง 
  กายฐานที่7ได้ตลอดเวลา ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน และทำกิจกรรมต่างๆ
5.  ทิชชู่ที่เราพับนี้จะนำไปเช็ดคราบเศษอาหาร ก็จะทำให้เราเจอแต่สิ่งดี สิ่งที่สะอาดเรียบร้อย
6. ได้ชื่อว่าให้ความสะดวก สบาย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะมีคนดูแลเราเป็นอย่างดี
7. จะว่าจะเดินทางไปไหน ก็จะได้รับการต้อนรับปฏิสันฐานแก่คนที่พบเห็น
8. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
9. ได้เกิดในตระกูลสูง
10. ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย กับหมู่คณะ ไปทุกภพทุกชาติ
  ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

 

********************************************* 
  

++ มีบุญสำเร็จทุกอย่าง ++
      

 

มีบุญสำเร็จทุกอย่าง
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว
กลัวว่าจะได้บุญน้อย บุญจะแพ้คนอื่นเขา
เพราะว่าถ้าเรามีบุญมากแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จ
ที่จะทำก็สำเร็จทุกอย่าง
ใครมาขวางไม่ได้ ด้วยอำนาจบุญ
เพราะฉะนั้น การมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
จะทำสิ่งใดก็ทำได้ทุกๆอย่าง
แล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย


  ขุมทรัพย์จากยาย ๓