ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัคร บัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 18

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2557

 

เปิดรับสมัครบัณฑิตใหม่

กับโครงการ บัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 18


สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557

"เส้นทางชีวิตที่มีคุณค่า กับวันเวลาที่ภาคภูมิใจ"

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย
-เป็นโสด ชายจริง-หญิงแท้
-อายุไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร่ีขึ้นไป
-เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชายหรือหญิง หรือโครงการสมาธิแก้วระยะเวลา 3 สัปดาห์ขึ้นไป
-มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมี
-มีความประพฤติดี และสามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ

 

สนใจติดต่อ กองบัณฑิตแก้ว อาศรมชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

โทร : 08-3540-6394, 08-3540-6350, 08-3540-6364

 

ทุกวันอาทิตย์ รับใบสมัครที่จุดติดต่อสอบถาม สภาธรรมกายสากล เสา G12, L12

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล