ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์ สมุดภาพธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2557

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์

สมุดภาพธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3

27 วัน แห่งการกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

" น้อมถวายแด่พระสังฆาธิการ 3 หมื่นวัด บูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ใน วันคุ้มครองโลก 22 เมษา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ยาวนาน...นับพันปี "

ส่งชื่อจารึกได้ที่ จุดรับบริจาค หมดเขต   6 เม.ย. 57..

 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจัดพิมพ์  สมุดภาพธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3