ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ประชาสัมพันธ์งานอุปสมบทหมู่ที่ผ่านมา วันที่ 5 เม.ย 2557

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2557

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------

      Press release                                                                                                                                                                                                             5/4/2557

40 องค์กรภาคีจัดพิธีบรรพชาโครงการแสนรูป-สามเณร AEC

 ฟื้นฟูศีลธรรม-ตอบแทนคุณพ่อแม่


    พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ฯ กล่าวว่า วันนี้ (5 เม.ย.57) ที่วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และกว่า 40 องค์กรภาคีจัด "พิธีบรรพชาสามเณร 100,000 รูป "  ซึ่งอยู่ในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย" ครั้งที่ 9 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557  ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ  
    นอกจากนี้ในพิธีบรรพชาดังกล่าวมีนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ร่วมบรรพชาด้วย  โดยได้รับความเมตตาจาก
พระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.9 ,ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์  และพระมหาเถระจากทั่วประเทศมาร่วมงานและคล้องอังสะ    
    พระสนิทวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่มียุคสมัยไหนที่สังคมไทย มีความต้องการศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่ใจของทุก ๆ คนมากเท่าขณะนี้  นับวันคำว่า ศีลธรรม เริ่มห่างหายไปจากชาวพุทธ ห่างหายจากสังคมไทยไปเรื่อย ๆ  การฟื้นฟูศีลธรรมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ เปลี่ยนทิศทางสังคมจากวงจรลบเป็นวงจรบวกได้ ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการบวชยังแสดงถึงความกตัญญูที่ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วย 
    นอกจากนี้ในช่วงปิดภาคเรียน เด็กมีเวลาว่างมากกว่าปกติ บางครอบครัวพ่อแม่ทำงานและปล่อยลูกให้อยู่ตามลำพังที่บ้าน ซึ่งอาจจะถูกชักจูงหรือเสี่ยงต่อการเข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขได้ง่าย จะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในขณะนี้ ถ้าหากปล่อยปละละเลย หรือผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ในอนาคตปัญหาเหล่านี้ อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศก็เป็นได้ จึงต้องมีโครงการที่จะปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อดึงเยาวชนเข้าวัด ห่างไกลจากอบายมุข  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ   พระสนิทวงศ์ 08-3540-4744   ,   พระจิรพัทธ์ 08-1808-4303 ,                                                                                                          คุณเบญจมาศ 08-5097-6775  ,   คุณอนุธิดา 08-0557-1588 ,                                                                                                          คุณกุลมินตรา 08-1781-8139

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันงานที่ผ่านมา

 

 

** ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน และได้ร่วมทำบุญกับโครงการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ และขอให้ปลื้มในบุญที่ท่านได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ตลอดไปเทอญ.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล