ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ ณ.ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ จ.หนองคาย

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2557

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ

ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

ฉลองวิสาขบูชาโลก

7 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

 

     สืบเนื่องจาก ในช่วงปีพุทธศักราช 2555 - 2557 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในช่วงเดือนมกราคม ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน     

    คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยาน นานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ในวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน และประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยและทุกๆโครงการที่หลวงพ่อได้ปรารภไว้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเดินธุดงค์ในครั้งนี้คือ    

1. อัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก    

2. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และ       พัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นาเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อม         ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า     

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่ว         ประเทศ     

4. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทย เป็น     ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก     

5. ปลุกกระแสศีลธรรม และความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

 

ปทุมรัตน์เจดีย์องค์จำลอง

(ปทุมรัตน์เจดีย์ องค์จำลอง)

 

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

กำหนดการณ์พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

09.00 น.    ออกเดินทางโดยรถบัสจากจังหวัดอยุธยา
11.30 น.    ถึงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร / ลงรถ - เข้าห้องน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว
12.00 น.    แปรแถวเข้าพื้นที่ถ่ายภาพบริเวณหน้ามณฑป
12.30 น.    ถ่ายภาพหมู่
12.50 น.    ฉันปานะ
13.30 น.    แปรแถวขึ้นรถบัส
13.45 น.    ออกเดินทางไปจุดเริ่มต้นเดินธุดงค์ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
14.30 น.    เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดสระบุรี
15.20 น.    เข้าพื้นที่ตั้งแถวก่อนออดเดินธุดงค์
15.30 น.    อธิษฐานจิต / สวดชยันโต 3 จบ
15.45 น.    ออกเดินธุดงค์
17.05 น.    เดินธุดงค์ถึงสำนักงานประปาจังหวัดสระบุรี
17.10 น.    ขึ้นรถ - ออกเดินทางไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
18.00 น.    เดินทางถึงวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร / เก็บอุปกรณ์ กลด - ย่าม 
     , เข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัว
18.30 น.    แปรแถวเข้าพื้นที่ประกอบพิธีจุดโคมประทีปฯ
19.00 น.    พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
20.00 น.    เสร็จพิธี / พระธุดงค์แปรแถวเดินไปพื้นที่พักค้าง
20.40 น.    สรงน้ำ / พักทำภารกิจส่วนตัว
22.00 น.    จำวัด

 

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แผนที่แส้นทางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

 

ตารางเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

 

 

กำหนดการวันวิสาขบูชา พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ

ประดิษฐาน ณ.ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557

 

ภาคเช้า : 08.00 น.  - เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุในอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
  10.00 น. - พระธุดงค์ขึ้นรถเดินทางไปพุทธอุทยานนานาชาติ
  10.30 น. - พระธุดงค์ถึงพุทธอุทยานนานาชาติ
  11.00 น. - คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
ภาคบ่าย : 13.00 น. - พระธุดงค์ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์
    - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่า ณ พุทธอุทยานนานาชาติ
ภาคเย็น : 17.00 น.  - พิธีประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
    - ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ
    - เจ้าภาพกดปุ่มอัญเชิญพระ บรมธาตุฯ
    - อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา
    - บูชาพระรัตนตรัย
ภาคค่ำ  : 18.00 น.  - พิธีจุดประธีป และปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา
    - ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ
    - ประธานสงฆ์กล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
    - คณะสงฆ์และสาธุชน จุดโคมประทีป
    - อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา
    - ปล่อยโคมลอย
  19.00 น.  - เสร็จพิธี
     
     

 

                 

( ภาพรวมศูนย์กลางพิธี ณ พุทธอุทยานนานาชาติ )         

( เจ้าภาพกดปุ่มอัญเชิญพระบรมธาตุฯ เวลา 17.00 น. )

( ภาพรวมของพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุ เข้าไปประดิษฐานด้านใน )

( พิธีจุดประทิป และปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา )

 

อานิสงค์ของการถวายพระเจดีย์

     อานิสงส์การร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ อัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้าง พระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใส ก็ย่อมได้อานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างที่หยิบยกมาให้ท่านได้อ่านต่อไปนี้

  พระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้างเจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซื่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ แลโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาบิณฑิยเถระ

     และยังมีเรื่องเล่าจาก พระมหาโมคคัลลานะเถระ ว่าท่านได้พบเทพบุตรตนหนึ่งมีวิมานสวยงามวิจิตรตระการตา แวดล้อมด้วยนางฟ้าจำนวนมาก มาฟ้อนรำขับร้องให้เบิกบานใจ และเทพบุตรตนนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง ท่านจึงถามเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือ ท่านถึงมีอานุภาพมากมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพบุตรตนนั้นตอบว่า แต่ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชอยู่ ๗ พรรษา และเป็นสาวกของพระศาสดานามว่า สุเมธ ต่อมาได้ดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของท่านบรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่อหุ้มด้วยข่ายทองคำ ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานนี้เอง

     ส่วนพระมหากัสสปะเถระนั้น ท่านได้พบเปรตตนหนึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า มีหนอนกินปาก นอกจากนี้ยังถูกยมบาลเฉือนปาก แล้วราดน้ำให้แสบร้อน จึงถามถึงผลกรรมของเปรตนั้น ทราบว่าแต่ก่อนตอนเป็นมนุษย์ ตนเป็นชาวนครราชคฤห์ได้ห้ามมิให้บุตร ภรรยา บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเล่าถึงพวกที่มีความคิดและกระทำเหมือนตน ส่วนภรรยา และบุตรของตนได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ มีวิมานสวยสดงดงาม เพราะอานิสงส์ที่ได้ไปใหว้พระบรมสารีริกธาตุ สำหรับตนเองนั้นตั้งใจไว้ว่า หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ให้มากอย่างแน่นอน

     นอกจากนี้ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเป็นอันมาก ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาว ผ่องบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทรงมีพระทัยเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ได้รับสั่งให้ช่วยกันก่อกองทรายให้เป็นรูปเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ มองดูเป็นทิวแถวสวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสร็จแล้วได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุบผารามมหาวิหาร แล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดีย์ทราย พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง๘๔,๐๐๐ องค์ หรือแม้แต่องค์เดียว ก็ย่อมได้รับอานิสงส์มาก จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์เวยทิพย์สมบัติ การก่อเจดีย์ทรายเป็นเรื่องของผู้มีความฉลาด มีความคิดดี ได้ทำเป็นประเพณีมาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยทำมาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิ์สัตว์ ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดมากในราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้หยุดตัดฟืนทั้งวัน ได้กวาดทรายก่อเป็นเจดีย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แล้วเปลื้องผ้าห่มของตน ฉีกทำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอฐิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระโพธิ์ญาณในอนาคตกาล ครั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ ๒ พันปีพิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิดเป็นพระตถาคตนี้เอง สำหรับพระเจ้าปัสเสนทิโกศลนั้นก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าและพระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้

     ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตร และประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใส ปิติอิ่มเอมใจ จึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาท ห้าร้อยศอก สูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์บุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว วิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำ ศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ครอบครองอาณาเขตไปถึง ๔ ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งเมืองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวช จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ การไหว้พระธาตุถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบูชาพระธาตุ อันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญมาสู่ผู้ที่บูชา รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชา ยิ่งหากใครบูชาด้วยจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นกราบไหว้เมื่อมีโอกาส อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชา

++ อานิสงส์ในการสร้างกุศลกับพระบรมสารีริกธาตุ ++

 

ถวายฉัตรยอดพระเจดีย์ —-> ได้รับการเคารพยกย่อง เกิดในชาติตระกูลสูง มีสง่าราศี

ถวายทองคำ —-> ผิวพรรณงาม เปล่งปลั่ง อุดมมั่งคั่ง

ถวายเงิน —-> ใจสว่างไสว อยู่เย็นเป็นสุข

ถวายอัญมณี —-> รัศมีกายทิพย์สว่าง มีราศรี มักประสบโชคดี

ถวาย, บรรจุพระเครื่อง —-> มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรค มักมีคนช่วยเหลือเวลามีปัญหา

ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์ —-> มีราศีผิวพรรณงาม ใจสว่าง อบอุ่นใจ

ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย —-> มีแต่ความมั่นคงในชีวิต ใจคอหนักแน่น ไม่โลเล

สร้างองค์พระเจดีย์ —-> มักได้สิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพดี ไม่มีวันอดตาย

ถวายธงหลากสีประดับองค์พระธาตุ —-> มีสง่าราศี กายทิพย์สว่าง

ถวายโคมไฟให้แสงสว่าง เทียน —-> ใจสว่าง ชีวิตสะดวกสบาย มีอุปสรรคน้อยลง มีปัญญาธรรมสูงขึ้น เบิกทางสู่ทิพยเนตร

ถวายดอกไม้อันบริสุทธิ์ต่างๆ —-> สุขสงบใจ ใจสะอาดสดชื่นผ่องแผ้ว

ถวายธูป เครื่องหอมต่างๆ —-> อบอุ่นมั่นคงในใจ ใจสว่างมีอุปสรรคน้อยลง มีกลิ่นกายสะอาด รู้สึกสดชื่นเสมอ

ถวายแผ่นหินปูพื้นพระเจดีย์ —-> มีบริวารดี มีสมาธิดีขึ้น มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้น

ถวายกระจกสีประดับองค์พระเจดีย์ —-> กายทิพย์สว่าง มีสง่าราศี มีคนศรัทธา เห็นความดีในตัว

ถวายผ้าเหลืองครอง(หุ้ม)องค์พระเจดีย์ —-> เพิ่มเนกขัมมบารมี ใจสงบขึ้น มีโอกาสได้วิมุตติธรรมเร็วขึ้น

สรงน้ำพระธาตุ —-> ใจสะอาดสงบสว่างขึ้น กายและใจชุ่มชื่นแจ่มใส สุขภาพดี

ถวายข้าว อาหาร เวรข้าวบูชาพระธาตุ —-> อุดมสมบูรณ์ อิ่มอกอิ่มใจ สุขภาพดี

เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ —-> เพิ่มวิสัยปัจจัยแห่งกุศลธรรม เป็นสิริมงคล ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น สะอาดขึ้น

แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระธาตุจากใจจริง —-> เป็นที่เคารพยกย่อง มักไม่มีใครเข้าใจผิดหรือมองอะไรผิดๆ ได้บารมีวิมุตติธรรมจากพระบรมธาตุ พาไปสู่วิสุทธิมรรค ผล นิพพานได้เร็วยิ่งขึ้น

เป็นเจ้าภาพหรือมีส่วนช่วยจัดงานฉลองพระธาตุ —-> ประสบสุขในชีวิตโดยทั่วไปแทบทุกด้านอุดมมั่งคั่ง มีคนเคารพยกย่องช่วยเหลือเสมอ

บูรณซ่อมแซมเจดีย์พระธาตุ —-> สุขภาพดี อายุยืน รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดี มีฐานะมั่นคง

สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ —-> ชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้าน เป็นที่เคารพยกย่อง ได้มรรคผล นิพพานเร็วขึ้น

ถวายภาชนะบรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์ —-> มีชีวิตมั่งคง ปลอดภัย มั่งคั่ง มีบริวารดี มีเกียรติ เป็นที่ยกย่อง

ถวายบทสวด เทปสวดมนต์สวดบูชาพระธาตุ —-> เป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกหมู่เหล่า ได้ยินได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม เสียงใสไพเราะ มีวาจางดงาม มีสมาธิดีขึ้น

 

พระปุฬินถูปิยเถระ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลได้กล่าวถึงผลที่ท่านได้รับจากการที่ท่านเคยสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้ดังนี้

“…เราเป็นชฎิลผู้มีตบะกล้ามีนามว่า นารทะ เราอยู่ในป่าผู้ที่จะสั่งสอน เราก็ไม่มี ใครๆ ที่จะตักเตือนเราไม่มี เราไม่มีอาจารย์และอุปัชฌาย์ สิ่งที่ควรบูชาเราควรแสวงหาเหมือนกัน เราจักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่ง ครั้งนั้นเราได้ไปแม่น้ำชื่อ อเมริกา ตะล่อมเอาทรายมาก่อเป็นเจดีย์พระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำสถูปนั้นให้เป็นนิมิต เราก่อพระสถูปที่หาดทรายแล้วปิดทอง แล้วเอาดอกกระดึงทอง ๓,๐๐๐ ดอก มา บูชา เราเป็นผู้มีความอิ่มใจ ประนมกรอัญชลี นมัสการทั้งเวลาเย็น เวลาเช้า ไหว้พระเจดีย์เหมือนถวายบังคมพระพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักตร์ ฉะนั้นในเวลาที่กิเลสและความตรึกเกี่ยวด้วยกามเกิดขึ้น เราย่อมนึกถึง เพ่งดูพระสถูปที่ได้ทำไว้ เราประพฤติอยู่เช่นนี้ได้ถูกพระยามัจจุราชย่ำยี เราทำกาลกิริยา ณ ที่นั้นแล้วได้ไปยังพรหมโลก เราอยู่ในพรหมโลกนั้นตราบเท่าหมดอายุ แล้วมาบังเกิดในไตรทิพย์ได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๘๐ ชาติ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๐๐ ชาติ และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ เราได้เสวยผลของดอกกระดึงทองเหล่านั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก แวดล้อมเราทุกภพ เพราะเราได้เป็นผู้บำรุงพระสถูปฝุ่นละอองย่อมไม่ติดกับตัว ที่ตัวเราเหงื่อไม่ไหล เรามีรัศมีแผ่ซ่านออกจากตัว พระสถูปเราได้สร้างไว้ดีแล้ว เราได้บรรลุบท (ธรรม) อันไม่หวั่นไหวก็เพราะได้ก่อสถูป ผู้ปรารถนาจะกระทำกุศล ควรเป็นผู้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระ ความปฏิบัตินั่นเองที่เป็นสาระเมื่อถึงภพ (ชาติ) สุดท้าย เราเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี เราได้เห็นพระ สถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดีย์ขึ้นได้นั่งอาสนะอันเดียวได้บรรลุอรหัตแล้ว เราได้บรรลุอรหัตตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เราแสวงหาพระพุทธเจ้า เราได้เห็นพระธรรม จึงออกจากเรือนบรรพชาในสำนักของพระศากยบุตรกิจ ที่ควรทำในศาสนาของพระศากยบุตร เราได้ทำสิ้นแล้ว ข้าแต่พระ ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ สาวกของพระองค์เป็นผู้ล่วงพ้นเวรภัยทุกอย่าง ล่วงพ้นความเกี่ยวข้องทั้งปวง นี้เป็นผลแห่งพระสถูปทอง…”

ขอขอบคุณข้อมูลอานิสงค์จาก  (โคตะระปัญจะลี)

 

ช่องทางการร่วมบุญสร้าง "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"


1. ที่จุดบริจาค  ณ  วัดพระธรรมกาย  ( ระบุบุญสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย )

2. ร่วมบุญบริจาคผ่านมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติได้ที่บัญชี มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ธ.กรุงเทพสาขารังสิต เลขที่บัญชี 165-5-52128-2 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญได้ที่ โทร. 089-6777505

ณ ปัจจุบัน กำลังเร่งก่อสร้าง "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" ให้ทันงานบุญใหญ่...เพื่อที่จะประดิษฐานพระบรมธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระอรหันตธาตุ ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-831-1234 และ 085-011-9912

 

"ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" เป็นเจดีย์รูปทรงปฏิมากรรมดอกบัวโดยเป็นเจดีย์­ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่จำลองปฏิมากรร­มบนสวรรค์ 2 ชิ้นมาต่อกัน ที่จะใช้ประดิษฐานพระบรมธาตุ และพระธาตุอรหันต์พระพุทธสาวก อสีติมหาสาวก 80 พระองค์ 


ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ พุทธอุทยานนานาชาติ http://ibppn.org/

เฟสบุ๊ค ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยาน https://www.facebook.com/pathumratdhammajedee 

แฟนเพจ พุทธอุทยานนานาชาติ Ibppn http://goo.gl/t2ggmy

ช่องยูทูป พุทธอุทยานนานาชาติ http://www.youtube.com/user/ibppn

 

 

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ องค์กรภาคี 40 องค์กร

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
9. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
10. กรมการศาสนา
11. กรมประชาสัมพันธ์
12. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
14. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
15. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
17. คุรุสภา
18. สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
19. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
20. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
21. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
22. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
23. สมาคมรวมใจไทยปทุม
24. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
25. สมาคมบัณฑิตรัตน์
26. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
27. สมาคมบัณฑิตสดใส
28. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
29. สมาคมคนรักพุทธศาสตร์
30. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
31. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
32. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน
33. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์
34. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
35. สมาคมพุทธบุตร 60
36. มูลนิธิรัตนคีรี
37. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
38. มูลนิธิศานติโลกา
39. องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
40. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วไทย ทั่วโลก

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร , ชมรมต่างๆ
2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ
3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานการศึกษา ฯลฯ
4. ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
2. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชน ที่แท้จริง
3. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
5. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
6. ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกาลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ