ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานบุญพิเศษ 3 บุญใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 นี้

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2557

 

ขอเชิญร่วมงานบุญพิเศษ 3 บุญใหญ่

บวชเณร - ถวายกองทุนการศึกษา - ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา

ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2557

ณ  วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

* รายละเอียดของงานมีดังนี้    

1. พิธีอุปสมบทหมู่สามเณร โครงการเตรียมสถาบันธรรมชัยจำนวน 11 รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เวลา 06.00 - 14.00 น.

2. พิธีถวาย กองทุนการศึกษาธรรมะ แก่พระภิกษุ สามเณร ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาทั่วโลกกว่า 4,000 รูปและการสอบธรรม ของเยาวชนทั่วประเทศ เวลา 10.20 น.

++ พิธีถวายกองทุนการศึกษาบาลีนักธรรม ++

เจ้าภาพเริ่มลงทะเบียนเวลา เวลา 9.00 น.ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกจันทร์ขนนกยูง

-   9.00 น.      ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ

-  10.20 น.     คณะสงฆ์พร้อมเจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง

-  10.30 น.     คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะ/ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย/พิธีกรนำอาราธนาศีล
                  - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์
                  - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
                  - คณะสงฆ์สวดถวายพรพระ

-  11.00 น     เจ้าภาพประเคนภัตตาหาร / รับประทานอาหารกลางวัน

-  11.50 น.    - พิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ

                   - พิธีกล่าวคำอธิฐานจิตกองทุนการศึกษาธรรมะ

                   - เจ้าภาพถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ และกลับมานั่งในพื้นที่

                   - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย

-  12.30 น.    เสร็จพิธี

อานิสงส์ของถายถวายกองทุน

1. ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก แตกฉานในสรรพวิชชา แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
2. ย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
3. ย่อมสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามที่ปรารถนา
4. ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

     ติดต่อสอบถามโทร. 081-4826688    

3. กิจกรรมปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับหมื่นชีวิต จัดขึ้น ณ วัดปทุมทอง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีรถบัสไว้คอยให้บริการแก่สาธุชน รถออกเวลา 12.30 น.

     ติดต่อสอบถามโทร. 083-5405006

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล