ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีบรรพชา แสนรูปเข้าพรรษา 57

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

กำหนดการพิธีขอขมา เวียนประทักษิณ และพิธีบรรพชา

วันพฤหัสบดีที่ 26 , วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

# กำหนดการ 3 งาน มีดังนี้

++ วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พิธีขอขมาของ นาคธรรมทายาท แสนรูปเข้าพรรษา 57 ศูนย์บวช วัดพระธรรมกาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

-  08.00  คณะญาติ ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ นาคธรรมทายาท
-  09.00  พระอาจารย์มาถึง ศูนย์กลางพิธี
-  09.05  กล่าวถวายบุตร
-  09.15  แสดงธรรม
-  09.45  นาคธรรมทายาท แปรแถวเข้าพื้นที่
-  09.50  กล่าวคำขอขมา
-  09.55  นาคธรรมทายาท น้อมรับบาตร และผ้าไตร จากคณะญาติ
-  10.25  นาคแปรแถว กลับที่พัก
-  10.30  เสร็จพิธี ขอขมา รับบาตร และผ้าไตร

++ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

พิธีเวียนประทักษิณ บรรพชาแสนรูป เข้าพรรษา

>> ภาคเช้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

-  05.00  เจ้าภาพงานบวช ลงทะเบียน เวียนประทักษิณ  ที่วิหารคด ๑๗
-  06.00  พิธี เวียนประทักษิณ
-  06.45  พิธีวันทาเจดีย์

>> ภาคสาย-บ่าย ณ สภาธรรมกายสากล

-  08.45  พระอุปัชฌาย์ และพระมหาเถระ เข้าพื้นที่
-  09.00  ถ่ายภาพ บนสเตทประกอบพิธี
-  09.10  พิธีบรรพชา และคล้องอังสะ
-  14.30  พิธีขอ สรณคมน์และศีล
-  15.10  ถ่ายภาพ

>> ภาคเย็น

-  18.00  ถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ ณ ลานธรรม ร่วมกับ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล