ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ 6 ก.ค 2557

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2557

ขอเชิญร่วมในพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ

กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีที่3

ในชื่อสถิติโลกที่มีชื่อว่า 

“การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม 453.0 กิโลเมตร (281.48 ไมล์) โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน 1,129 รูป  ระหว่างวันที่ 2-28 มกราคม 2557 ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี 2557 ในประเทศไทย” 

(The longest journey walking on flower petals is 453.0 km (281.48 miles) and was achieved by 1,129 Buddhist monks, who walked across Thailand on the 3rd Dhammachai Dhutanga pilgrimage to welcome the year 2014 in Thailand, between 2 and 28 January 2014.)

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 2 ใบ คือ “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก”และ“การจุดโคมลานให้เป็นภาพมากที่สุดในโลก” (World Largest Flaming Images Using Candles)ด้วย

 

กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2557

ณ  ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 
พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ  / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

08.40-09.00 น. : สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า

09.30 น. : ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                - นำบูชาพระรัตนตรัย
                - นำนั่งสมาธิ(Meditation)
                - นำบูชาข้าวพระ 

10.45 น.  :  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.00 น.  :  เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย # สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม /พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guiness World Records/พิธีมุทิตาสักการะ ปธ.9,6,3 และบ.ศ. 9, 6, 3และพิธีมอบดวงแก้วทรงบาลีไวยากรณ์/รับถวายปัจจัยบูชาธรรม  

12.15 - 13.15 น.  :  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”

14.15 - 15.00 น.  :  สัมมนาพิเศษ

15.40 น.  :  พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guiness World Records ประเภท “การเดินทางด้วย                   เท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” และประเภท “จุดโคมลานให้เป็นภาพมากที่สุดใน                   โลก”

15.40 น.  :  - ผู้แทนคณะทำงาน Guiness World Records ขึ้นถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ แด่                         พระเทพญาณมหามุนี
                 - ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

16.10 น.  :  เสร็จพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guiness World Records

16.10 น.  :  พิธีมุทิตาสักการะ ปธ.9, 6, 3 และบ.ศ. 9, 6, 3 และพิธีมอบดวงแก้วทรงบาลีไวยากรณ์  

16.40 น.  :  - ประธานสงฆ์รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
                 -
ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย

17.00 น.  :  เสร็จพิธี
 

พิธีภาคเย็น # พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

18.00 น.  :  สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 

19.00 น.  :  เสร็จพิธี / สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล