ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว สมาธิแก้ว

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2557

 

โครงการสมาธิแก้ว

โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี 


สมาธิแก้ว โลกสว่าง รุ่นที่ 4     อบรมระหว่าง (12 ก.ค. – 2 ส.ค. 2557)
สมาธิแก้ว รุ่น พิเศษ 15          อบรมระหว่าง (29 ส.ค. – 9 ก.ย. 2557)
สมาธิแก้ว รุ่นที่ 47                 อบรมระหว่าง (13 ต.ค. – 31 ต.ค. 2557)
สมาธิแก้ว โลกสว่าง รุ่นที่ 5     อบรมระหว่าง (7 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2557)

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี  (สำหรับรุ่นปกติ และรุ่นโลกสว่าง)
ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี  (สำหรับรุ่นพิเศษ)
กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สำหรับรุ่นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
ใบรับรองแพทย์
สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

 

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร