ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2557

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม, ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ โครงการ ๒ สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ ๘

 

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม, ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ โครงการ ๒ สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ ๘

โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

 เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปัชฌาย์

ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

# พิธีกรรมโดยรวมมีดังนี้ #

> พิธีกรรมในภาคเช้า

๐๕.๐๐ น.   ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาตร บริเวณอาคารโมดูลข้างประชาสัมพันธ์หินอ่อน
๐๖.๐๐ น.   ผู้ปกครองตั้งขบวนเวียนประทักษิณ หน้าอาคารประชาสัมพันธ์หินอ่อน

> พิธีเวียนประทักษิณ

๐๖.๑๕ น.   พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ
๐๖.๔๐ น.   เสร็จพิธีเวียนประทักษิณ  ต่อจากนั้นนาคธรรมทายาทก็จะเข้าพื้นที่เตรียมประกอบพิธี                      วันทาสีมา ด้านหน้าโบสถ์

> พิธีวันทาสีมา, พิธีวันทาพระประธาน และพิธีขอขมา

๐๖.๔๕ น.   นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาสีมา
๐๖.๕๕ น.   เสร็จพิธีวันทาสีมา นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าประกอบพิธีวันทาพระประธานในโบสถ์
๐๗.๑๕ น.   พิธีขอขมาผู้ปกครองและรับผ้าไตร ณ บริเวณหน้าโบสถ์
๐๗.๓๐ น.   เสร็จพิธีขอขมา ผู้ปกครองและคณะญาติมิตรรับประทานอาหารเช้า ที่จุดลงทะเบียน

   * นาคธรรมทายาท กลับเข้าพื้นที่เตรียมประกอบพิธีบรรพชา ภายในโบสถ์ *

> พิธีขอบรรพชา

๐๘.๐๐ น.   พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึงอุโบสถ
๐๘.๐๕ น.   พระอุปัชฌาย์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาพระ
๐๘.๑๐น.    พิธีบรรพชานาคธรรมทายาท กล่าวคำขอบรรพชา
๐๘.๒๕ น.   เสร็จพิธีบรรพชา พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทมูลกัมมัฏฐาน
๐๘.๕๐ น.   พระอุปัชฌาย์ให้โอวาทจบ นาคธรรมทายาท เข้ารับการคล้องอังสะ ออกไปครองผ้าที่                      หลังโบสถ์
๐๙.๒๐ น.    ธรรมทายาทห่มผ้าเสร็จแปรแถวเข้าโบสถ์ เตรียมประกอบพิธีขอสรณคมน์ และศีล

> พิธีขอสรณคมน์ ศีล และขอนิสสัย

๐๙.๒๕ น.   พิธีขอสรณคมน์ ศีล และขอนิสสัย
๐๙.๔๐ น.    เสร็จพิธีขอสรณคมน์ศีล และนิสสัย พระอุปัชฌาย์ เดินทางกลับที่พัก

* ธรรมทายาทเตรียมประกอบพิธีรับบาตร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ *

> พิธีรับบาตร

๑๐.๑๐ น.   สามเณรธรรมทายาท แปรแถวเข้าหอฉัน เพื่อประกอบพิธีรับบาตร
๑๐.๓๐ น.   เสร็จพิธีรับบาตร
๑๑.๐๐ น.   คณะญาติร่วมกันถวายภัตตาหารแด่สามเณรใหม่ ณ หอฉันฯ

> พิธีอุปสมบท วันถัดไป

วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม สามเณรธรรมทายาท ภาคภาษาจีน ๕๑ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม สามเณรธรรมทายาท ภาคภาษาอังกฤษ และธรรมทายาท ๕๗ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม สามเณรธรรมทายาท อุดมศึกษา เวลา ๐๘.๐๐ น.