ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ไทยธรรม3,000วัด งานวันสมาธิโลก อาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 ส.ค.57

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2557

บุญถวาย ไทยธรรม3,000วัด งานวันสมาธิโลก อาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 ส.ค.57  กำหนดการ อา.3ส.ค.57 ศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ขอเรียนเชิญร่วมบุญถวาย ไทยธรรม3,000วัด งานวันสมาธิโลก อาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 ส.ค.57

กำหนดการ อา.3ส.ค.57 ศูนย์กลางพิธี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ภาคเช้า
09.30น. นั่งสมาธิ และ พิธีบูชาข้าวพระ
11.00น. พิธีถวายสังฆทาน
11.15น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 ภาคบ่าย 
13.30น. พระเทพญาณมหามุนี ถึงศูนย์กลางพิธี
 ริ้วขบวนอัญเชิญ “โล่เกียรติยศ” เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

13.45น. ประธานสงฆ์จุดธูป -เทียน /บูชาพระรัตนตรัย
 พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้ปธ.๙

14.40น. พิธีมอบโล่ และทุนการศึกษา แก่สำนักเรียนบาลี ดีเด่นทั่วประเทศ 

15.15น. พิธีถวายไทยธรรม 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 323วัด 4จังหวัด ชายแดนภาคใต้

16.00น. พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ
 พิธีมอบปัจจัย ช่วยเหลือครู ๔จังหวัด ชายแดนภาคใต้
 ถวายปัจจัย บูชาธรรมหลวงพ่อ
 รับฟังโอวาท

16.30น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
18.00น. พิธีบูชา มหาธรรมกายเจดีย์ มหาปูชนียาจารย์