ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน กรกฎาคม - ตุลาคม 2557

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2557

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2557  สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน 

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2557 

 

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2557  สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย

รุ่น 500 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 57
รุ่น 501 14 - 20 ก.ย. 57
รุ่น 502 21 - 27 ก.ย. 57
รุ่น 503 28 ก.ย. - 4 ต.ค. 57
รุ่น 504 12 - 18 ต.ค. 57
รุ่น 505 19 - 25 ต.ค. 57

 


สวนป่าหิมวันต์ 
 การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 12.00 น. รถออกเวลา 13.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย 
 การเดินทางเที่ยวกลับ วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 10.00 น. ถึงวัดเวลาประมาณ 19.00 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ

ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนได้ -----> ที่นี่ค่ะ

http://www.dokmaiban.net/

*************************************

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2557  สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ 

 รุ่น 467 10 - 16 ส.ค. 57
รุ่น 468 17 - 23 ส.ค. 57
รุ่น 469 24 - 30 ส.ค. 57
รุ่น 471 21 - 27 ก.ย. 57
รุ่น 474 19 - 25 ต.ค. 57

สวนพนาวัฒน์
 การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 18.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย
 การเดินทางกลับ วันเสาร์ ออกเดินทางเวลา 16.30 น. ถึงวัดวันอาทิตย์เวลาประมาณ 05.30 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ
 

ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนได้ -----> ที่นี่ค่ะ

http://www.dokmaiban.net/

*************************************

UPDATE โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บาน เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2557  สวนป่าหิมวันต์ จ. เลย สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่ World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา


World Peace Valley (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา

 รุ่น 75 10 - 15 ส.ค. 57
รุ่น 76 17 - 22 ส.ค. 57


เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ เขาใหญ่ (World peace valley)
การเดินทางเที่ยวไป ในวันอาทิตย์ ให้มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นรถ เวลา 15.00 น. รถออกเวลา 17.00 น.
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย
 การเดินทางกลับ วันศุกร์ ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงวัดเวลาประมาณ 17.30 น.

กรุณาเดินทางมาถึงจุดออกรถ ก่อนเวลา รถออก อย่างน้อย 30 นาที ค่ะ

**ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-4636 , 083-540-4638 และ 02-831-1130 ถึง 2 ค่ะ**ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น. 

ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการลงทะเบียนได้ -----> ที่นี่ค่ะ

http://www.dokmaiban.net/