ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ทำบุญเมืองฝางครบ 1,373 ปี 13 ก.ย. 57

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2557

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ทำบุญเมืองฝางครบ 1,373 ปี 

 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 06.00 น. 
ณ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 

 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 085-919-8818, 087-428-2797, 089-266-1004,  086-184-2482 

 

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ทำบุญเมืองฝางครบ 1,373 ปี    วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 06.00 น.  ณ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่      ติดต่อสอบถาม โทร. 085-919-8818, 087-428-2797, 089-266-1004,  086-184-2482