ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2557

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย  วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ

บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  เนื่องในวันธรรมชัย

 วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.

หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย  วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

       ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างบุญใหญ่ เป็นเจ้าภาพกองทุนยารักษาโรค  วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 
 สอบถาม โทร. 02-831-1000

 

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย  วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


กำหนดการถวายยารักษาโรค 


8.00 น.ลงทะเบียนรับบัตร


9.45 น. คณะสงฆ์พร้อม / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง 

 

10.00 น. คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 
 

10.30 น. 
 พิธีกล่าวคำถวาย 5 อย่าง ดังนี้
- พิธีกล่าวถวายกองทุนยารักษาโรค
- พิธีกล่าวถวายกองทุนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
- พิธีกล่าวถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
- พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต
- พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

10.50 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรมยา และกลับมานั่งในพื้นที่เพื่อเตรียมรับพรจากคณะสงฆ์ 

11.00 น. คณะสงฆ์ให้พร 

11.05 น. เสร็จพิธี / รับประทานอาหารกลางวัน 

 
ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรมกะพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 
12.15 น.ลงทะเบียน 

13.00 น. ปฏิบัติธรรมกะพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย 

14.00 น. ทบทวนเรื่องปลื้มๆ ในวันธรรมชัย 

 

15.00 น.  รับของขวัญพิเศษสำหรับผู้เข้ากะพิเศษวันธรรมชัย 

15.30 น.  เสร็จพิธี/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

พิธีถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เนื่องในวันธรรมชัย  วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล