ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2557

International Loy Krathong 
and Candle lighting to pay hpmage to the Buddha 

ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
Tuesday 4 November 2014
17.30 น. -19.00 น. 


POP House หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี
Tawandhamma village, Patumthani

 

International Loy Krathong  and Candle lighting to pay hpmage to the Buddha   ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 Tuesday 4 November 2014 17.30 น. -19.00 น.    POP House หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี Tawandhamma village, Patumthani

 
พิเศษ สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร 16.00 - 16.40 น. 
Free participation, donation is welcome 


ร่วมเป็นเจ้าภาพ โทร. 086-088-3680, 084-742-0694, 089-826-5660 www.worldpeacelight.org 

To discover more peaceful experience Please join 3 days meditation retreat At POP House 3-5 Nov 2014

For more detail please vist www.pophouse.info

 กำหนดการ 

16.00-16.40 น.  สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสุตร
17.30 น.            การแสดงวัฒนธรรม
18.00 น.           - จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 
                        - ปฏิบัติธรรม
                        - พลุมหาสมบัติ
                        - อธิษฐานจิต

19.00 น.          เสร็จพิธี, ลอยกระทงธรรม

Schedule 

4.00-4.40 pm Specia; chanting 
5.30 pm  Cultural show
6.00 pm Candle Lighting to pay 
                homage to the Buddha 
                Meditation 
                Special firework 
                Resolution 

7.00 pm   Finishm Loy Krathong
All announcement is in Thai and English

แต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ
Please be in appropriate attire, preferable in white or light colors. Sleeveless, shorts, see through or revealing should not be worn. 

 

สำหรับสาธุชนจากวัดพระธรรมกาย มีรถรับส่งฟรี จากโถงช้าง 15.30 - 19.30 น. 

Free shuttle service is available at reception area of Wat Phra Dhammakaya 3.30 pm - 7.30 pm

 

International Loy Krathong  and Candle lighting to pay hpmage to the Buddha   ลอยกระทงนานาชาติและจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 Tuesday 4 November 2014 17.30 น. -19.00 น.    POP House หมู่บ้านตะวันธรรม คลองสอง ปทุมธานี Tawandhamma village, Patumthani

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล