ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสถาปนา "พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว"

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2557

พิธีสถาปนา

พิธีสถาปนา "พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว" 

 

"พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว" ... พระมหาเจดีย์แห่งการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา
 บุญพิเศษวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย. 2557 ร่วมพิธีโปรยทรายและตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่ม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี พิธีเริ่มเวลา 16.50 น. ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับผู้มีบุญทั้งหมดเพียง 10,000 คน เท่านั้น !!!
 @ เจดีย์สูง 15 เมตร ใช้เวลาสร้าง 3 เดือน ฉลอง 21 ธ.ค. 2557 เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว วาระอายุวัฒนมงคล 74 ปี .... (งดงานบุญวันอาทิตย์ 21ก.ย.2557) 


พิธีสถาปนา

@ ทรายอธิษฐานไว้เม็ดละ M แล้วแต่จะเอาบุญกับบุคคลสำคัญนี้เท่าไหร่? 

 

พิธีสถาปนา

@ ได้เตรียมฆ้อนโป้งรวยระดับแชมป์ ออฟแชมป์ไว้ให้ผู้มีบุญ 
 

แผนที่ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี พิธีสถาปนา

แผนที่ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี พิธีสถาปนา

@ สำหรับรายละเอียดให้ติดต่อผู้ประสานงาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล