ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ทอดกฐินอินเตอร์ ณ ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2557

กฐินสัมฤทธิ์อินเตอร์ ๒ แผ่นดิน ไทย - ฮ่องกง  
ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557

        ร่วมงานทอดกฐินอินเตอร์ กับเด็กชายสหัสชัย ไว ประธานกฐินอินเตอร์อายุ ๑๑ ขวบ เพื่อสร้างกำแพงแก้วและกุฏิสงฆ์ ณ ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ อ.กบิณทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 สอบถามโทร . 087-551-4072

 

 

 

 

กำหนดการ
09.30 น.   ปฏิบัติธรรม
10.45 น.   ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระนานาชาติกว่า 20 ประเทศ 
11.00 น.   รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.   เจ้าภาพและสาธุชนตั้งขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน 
13.30 น.   ประธานสงฆ์แสดงธรรม และนำปฏิบัติธรรม 
14.30 น.   ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน 
14.45 น.   ประธานสงฆ์ สัมโมทนียกถา และ มอบของที่ระลึก
15.00 น.   เสร็จพิธี

 

 

การทอดกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล บุญจากการทอดกฐินเป็ฯบุญพิเศษ มีอานิสงส์ดังนี้
1. ทำให้มั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ 
2. ประสบความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนา
3. เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ได้พบแต่บัญฑิตนักปราชญ์ผู้เป็นกัลยาณมิตร
4. มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธืและเข้าถึงธรรมได้ง่าย
5. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
6. ทำให้มีรูปงาม มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส
7. เมื่อละจากโลกมนุษย์จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล