ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดกฐิน ปี 2557 "ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน" วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2557

พิธีทอดกฐิน ปี 2557  "ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน"

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

.

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

กฐิน ราชันปฐพี ราชินีที่ดิน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล