ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหารฯ ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 2-24 ธันวาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2557

 อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหารฯ ประจำปีพุทธศักราช 2557

ถวายเป็นพุทธบูชา บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่

วันที่ 2-24 ธันวาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

สอบถามโทร. 088-2277-901 , 082-355-1100