ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครหลักสูตรชั้น ตรี โท เอก

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2557

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

เปิดรับสมัครหลักสูตรชั้น ตรี โท เอก


   โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

    

หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นตรี : ว่าด้วยเรื่องการปรับทิฏฐิและศรัทธา
ชั้นโท : ว่าด้วยเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเอง
ชั้นเอก : ว่าด้วยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เรียนทุกวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน)
เวลา 12.15-13.45 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 16,17,18 ชั้น 1 สภาธรรมกานสากล วัดพระธรรมกาย


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
สมัครด้วยตนเองทุกวันอาทิตย์ที่เสา O28 สภาธรรมกายสากล
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-782-1789 และ 094-650-5556 Line ID: tpk072
Facebook Fanpage: โครงการพระไตรปิฎกศึกษา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล