ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการมหากฐินสามัคคี กฐินธรรมชัย วัดพระธรรมกาย

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2557

 กำหนดการ

พิธีทอดกฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล 

 

 

       พิธีภาคเช้า  ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
06.30 น.             เริ่มพิธีตักบาตร
08.00 น.             เสร็จพิธีตักบาตร
                          พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40-09.00 น.  สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า 
09.30 น.             ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                          - นำบูชาพระรัตนตรัย
                          - นำนั่งสมาธิ(Meditation)
                          - นำบูชาข้าวพระ
11.00 น.             พิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมาร   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.             เสร็จพิธีภาคเช้า

       พิธีภาคบ่าย พิธีทอดกฐินธรรมชัย  / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีกรานกฐิน
12.10-13.15น.    รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.15-13.30น.    สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์ “บทสรรเสริญคุณพระธรรมกาย”
13.35-14.55 น.   ริ้วขบวนอัญเชิญ “ผ้าไตรบรมจักรพรรดิ” เดินทางจากทางเข้า 1 สู่ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึก
14.55 น.              ประธานสงฆ์
                           - นำนั่งสมาธิ
15.20 น.              พิธีทอดกฐินธรรมชัย
15.50 น.              เสร็จพิธีทอดกฐินธรรมชัย
16.00 น.              รับถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินธรรมชัย
16.20 น.              เสร็จพิธี
19.30 น.              พิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถ
20.00 น.              พิธีมุทิตาพระมหาเถระ - พระเถระ ณ บริเวณอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
21.30 น.              เสร็จพิธี

 

(กรุณาสวมชุดขาวไปร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000