ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย. 2557 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2557

     พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 27

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
วันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 12


กำหนดการ

10:20 น.   พร้อมกันที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
10:30 น.   คณะสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะสงฆ์
                 - พิธีกรอาราธนาศีล / พิธีกรอาราธนาธรรม           
                 - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
                 - พิธีทอดผ้าบังสุกุล
                 - คณะสงฆ์รับและพิจารณาผ้าบังสุกุล
                 - พิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหาร (ปุพพเปตพลี)
                 - เจ้าภาพประเคนภัตตาหารเพล
12:00 น.    เจ้าภาพถวายไทยธรรม
                 - คณะสงฆ์ให้พร
12:15 น.    เสร็จพิธี

 

ท่านสาธุชนเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อที่จะอุทิศบุญไปให้แด่ผู้ล่วงลับและบรรพบุรุษ

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี คนดีต้องกตัญญู

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล