ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญ"ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล"

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2557

   

 ขอเชิญร่วมบุญ "ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล"

เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

 

       " ดอกบัว "  เป็นดอกไม้ดอกแรกของโลกต้นกัป เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นว่า ในกัปนี้มีกี่พระองค์ 5 ดอก ก็ 5พระองค์ เป็นดอกไม้ที่ ช้างนำมาจาก สระอโนดาต ถวายพระนาง สิริมหามายา แสดงว่า พระบรมโพธิสัตว์ กำลังจะบังเกิดขึ้น พอประสูติแล้ว ทรงพระดำเนิน 7 ก้าว ก็มีดอกบัว มารองรับ ดอกไม้อื่นหมดสิทธิ์

        แม้วันตรัสรู้ ก็เห็นดอกบัวที่พระเศียรของพระธรรมกาย กายตรัสรู้ธรรมที่ทำให้หมดกิเลส แม้ตรัสรู้แล้ว พิจารณาธรรมะลึกซึ้ง สอนใครยาก จะไม่สอนใครแล้ว พอดีเหลือบไปเห็น ดอกบัว 4 เหล่า โปรดได้ก็มี โปรดไม่ได้ก็มี

        ดอกบัวจึงเป็นดอกไม้อันประเสริฐเอามาบูชาพระเจดีย์ดอกไม้มีมากมายหลายชนิดในโลกแต่ไม่เหมาะสมกับพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ดอกบัวนี้จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดอนันต์นิรันดร์กาล
 
        ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล กำลังรอเจ้าของบุญอยู่ ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 1,000 ดอกเท่านั้น เป็นบุญพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน และพิเศษเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น แล้วทำครั้งเดียวเหมือนได้บูชาพระมหาเจดีย์ฯ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจนตลอดอนันต์นิรันดร์กาล เพราะดอกบัวนี้จะอยู่คู่พระมหาเจดีย์ฯตลอดไป
 
        สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบุญตั้งแต่ 1 ดอกขึ้นไป จะได้มีชื่อจารึกที่ฐานของประติมากรรมคนโทสวรรค์ และจะได้เป็นตัวแทนคุณครูไม่ใหญ่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือ โทร.02-831-1000 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร