ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2557

        กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีบูชาข้าวพระ
       พิธีมอบปัจจัยกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

 

 

พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น.            เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น.            เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายอาคารพระผู้ปราบมาร / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.            ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น.            พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.             เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  พิธีภาคบ่าย  สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม / พิธีมอบปัจจัย กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก / มอบของที่ระลึก /
รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / รับถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว 

12.15-13.20 น.  รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30  น.           สัมมนาพิเศษ
15.00 น.            ปฏิบัติธรรม
15.40 น.            พิธีมอบปัจจัย กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
15.50 น.            พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม / พิธีถวายที่ดินเป็นการส่วนตัว
16.15 น.            เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์ 
18.00 น.           สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์
19.00 น.           สาธุชนผู้มีบุญ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล