ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สมาธิแก้ว รุ่นบูชาธรรม โครงการระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 26 เม.ย. 2558

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2558

สมาธิแก้ว รุ่นบูชาธรรม
โครงการระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 26 เม.ย. 2558

 

     โครงการสมาธิแก้ว จะทำให้รู้จักคุณค่าของพระรัตนตรัย ไม่มีพลังๆ อะไรๆ ในโลกที่จะใหญ่กว่าพลังใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง ไม่มีแสงสว่างอะไรๆ ในโลก ที่จะสว่างกว่าใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง ไม่มีความสุขใดๆ ในโลก ที่จะสว่างกว่าใจของมนุษย์ที่หยุดนิ่ง โครงการสมาธิแก้ว จะทำให้หยุดนิ่ง และเข้าถึงพระธรรมกาย
     
     ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 26 เม.ย. 2558
     ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี และได้ฝึกสมาธิควบคู่กันเพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจ คือ ความสุขที่ทรงพลานุภาพอันจะนำชีวิตสู่ความสมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันอาทิตย์ที่ เสา O28 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือ www.pbd.in.th โทร. 08-7502-6664 และ Line ID:smk072

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
 2. สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
 3. สำหรับรุ่นปกติและรุ่นโลกสว่าง
 4. ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
 5. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับรุ่นบูชาธรรม
 6. ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 20-35 ปี
 7. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 8. เคยผ่านโครงการอบรมสมาธิแก้ว หรืออบรมธรรมทายาทชาย หรืออบรมธรรมทายาทหญิง มาก่อนสำหรับรุ่นพิเศษ
 9. ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
 10. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 1.     ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
 2.     สำเนาบัตรประชาชน
 3.     สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4.     ใบรับรองแพทย์
 5.     สำเนาทะเบียนบ้าน

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

 1.     ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
 2.     กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 3.     เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
 4.     ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
 5.     รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 6.     ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
 7.     ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
 8.     ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
 9.     เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
 3. วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร