ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครอาสาสมัครริ้วขบวนหญิง "วันมาฆบูชา" วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2558

เปิดรับสมัครอาสาสมัครริ้วขบวนหญิง "วันมาฆบูชา"
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

คุณสมบัติ
     สูง 155 - 175
     อายุ 15 - 27 ปี
     บุคลิกภาพเป็นท่ตั้งแห่งศรทัธา สามารถเข้าซ้อมตามกำหนดได้
     ปิดรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันอาทิตย์ที่
แผนก V - POP เสา Q22 สภาธรรมกายสากล โทร. 094-795-5955

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล