ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ Love Myself "รักในตัวตน"

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

       ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ
       Love Myself "รักในตัวตน"
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

      Love Myself "รักในตัวตน" คือหนังสือที่เรียบเรียงเนื้อหามาจากรายการเทศนาธรรมทันโลกทันธรรม และข้อคิดรอบตัว โดยมีสาระเนื้อหาเกียวกับความแตกต่างของชายและหญิง การดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ การปรับทัศนคติ การพัฒนาและดูแลรักษาใจของตัวเองและใจของผู้อื่นด้วยความรัก ใช้หลักธรรมรับมือกับความคิดลบ ควบคุมอารมณ์ร้ายๆ และรักตัวเองเป็น เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้ใครๆ ต่างหลงรักคุณ


Me, myself and I. 
"รักคนอื่นได้ แต่ต้องรักตัวเองด้วย"

      พิเศษ สำหรับเจ้าภาพกองทุนจะได้รับหนังสือเป็นของที่ระสึกและจะได้รับการประกาศรายชื่อในรายการ ทันโลกทันธรรม
ประเภทกองทุน    รับหนังสือ   ประกาศรายชื่อ
กิตติมศักดิ์                    10 เล่ม      6 เดือน (72 ครั้ง)
อุปถัมภ์                          5 เล่ม      3 เดือน (36 ครั้ง)
กองทุน                          1 เล่ม      1 สัปดาห์ (3 ครั้ง)

ร่วมบุญจัดพิมพ์ได้ที่ 
วันธรรมดา จุดรับบริจาค ณ ห้องขันติ สำนักงานใหญ่
วันอาทิตย์ จุดรับบริจาค สภาธรรมกายสากลทั้งสองฝั่ง
 
ส่งรายชื่อ ก่อนวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2558
 
รับหนังสือที่ระลึก
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันธรรมดา ห้องสมุด DCI, วันอาทิตย์ เสา N27 สภาธรรมกายสากล
สื่อการศึกษาศีลธรรมมอบเป็นธรรมบรรณาการ หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะมูลนิธิธรรมะคุ้มครองโลก
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-8072-7374, 09-8248-9328 
หรือที่ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกายสากล

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร